Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
Hoofdvestiging
Zeearend 2, Almelo
Nevenvestiging
De Gors 20, Almelo

Bewegen is belangrijk voor de mens en sporten is gezond. Ook als u ouder wordt, is sportief bewegen belangrijk. Om op latere leeftijd nog te kunnen wandelen, fietsen , uitgaan, op vakantie gaan of zelfstandig boodschappen doen, heeft ieder voldoende spierkracht, mobiliteit, conditie en goede coördinatie nodig.
Zeker zo belangrijk is ook een goede balans bij het staan of bij het verplaatsen in en rond huis. Ook voor een goede balans geldt dat het belangrijk is om het gebruik van eigen bewegingsapparaat te onderhouden . De regel "rust roest" ook van toepassing op het lichaam.

Daarom wordt in praktijk Fysio Windmolenbroek als sinds jaren gym verzorgd. Onder andere in wooncentrum de Karekiet. Ook voor deelnemers van de stichting Scoop in de Windmolenbroek wordt en fysiogym aangeboden. Op een gezellige, soms ludieke manier en in een ontspannen sfeer komen de spieren en gewrichten van "kop tot teen" aan bod.
Door de trainingen regelmatig te volgen, wordt het hele bewegingsapparaat op een zo hoog mogelijk niveau gehouden. Dat helpt mee aan een betere lichaamsbalans waardoor u minder kand maakt om te vallen.
Zo blijft u veter in staan om zelfstandig te kunnen wonen en langer genieten van een "mobiel" leven.

Het doel van fysiogym bij ouderen is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn met voldoende kwaliteit van leven. Hierbij speelt de hulpvraag van de patiënt een grote rol.

Waarvoor kunt u terecht bij de fysiotherapeut?

  • Angst of moeite met lopen, advies ten aanzien van loophulpmiddelen
  • Ziektebeelden: longaandoeningen, hart en vaatlijden, claudicatio intermittens, revalidatie na operaties, neurologische aandoeningen (o.a. CVA. Parkinson, MS), orthopedische aandoeningen (reuma, artrose, osteoporose, amputaties), dementie.
  • Deskundig advies met betrekking tot tiltechnieken en aanpassingen van de leefomgeving.
  • Valpreventie en valtrainingen.
  • Mantelzorgproblematiek

De fysiotherapeut die met ouderen werkt, behandelt voornamelijk (kwetsbare) patiënten met een hoge leeftijd die te maken hebben met een complexe gezondheidsproblematiek en ook patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. Tot het werk van de fysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en andere betrokkenen. Fysio Windmolenbroek heeft ook ouderen veel te bieden.