Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
Hoofdvestiging
Zeearend 2, Almelo
Nevenvestiging
De Gors 20, Almelo

Arbeidsfysiotherapie is een verbijzondere vorm van fysiotherapie die zich richt op werkgerelateerde problemen van individuele werknemers. Het gaat hierbij om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en hun relatie tot de aangedane structuur, functioneel herstel, gedrag en arbeidsfactoren, waarbij specifiek wordt gelet op de mens in interactie met zijn of haar werkomgeving. Arbeidsfysiotherapie is dus altijd werkrelevant. Wij bieden in onze praktijk dan ook arbeidsfysiotherapie- aan.

Een arbeidsfysiotherapeut analyseert de relatie tussen de klachten van individuele werknemers en hun werkomgeving waarbij gelet wordt op arbeidsgerelateerde problematiek, arbeidsrelevante problematiek, werkgever relevante problematiek en taak relevante problematiek. Op basis van deze analyse wordt een interventieplan opgesteld en samen met de patiënt doorlopen. Hoofddoel van de arbeidsfysiotherapeut (aft) is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren op zijn/haar werk. De arbeidsfysiotherapeut richt zich op het herwinnen van de balans tussen belastbaarheid en gevraagde arbeidsbelasting.

 

Waarom naar een arbeidsfysiotherapeut in plaats van een fysiotherapeut?

Voor veel fysiotherapeuten speelt het feit dat hun patiënten verzuimen of dreigen te verzuimen van het werk nauwelijks een rol. De reguliere fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van stoornissen, beperkingen en handicaps. Veel stoornissen, beperkingen en handicaps zijn echter arbeidsgerelateerd, arbeidsrelevant, werkgever relevant en / of taak relevant en dus van invloed op de prestaties van een werknemer. In tegenstelling tot de reguliere fysiotherapeut die in zijn praktijk adviezen en instructies geeft aan de patiënt, is de arbeidsfysiotherapeut actief betrokken in de interactie tussen de mens en zijn / haar werkomgeving. De arbeidsfysiotherapeutische aanpak sluit aan bij de klacht, het gedrag en de omgeving, vanuit verantwoordelijkheid voor de cliënt en net bedrijf met als meerwaarde interventie efficiëntie!