Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
Hoofdvestiging
Zeearend 2, Almelo
Nevenvestiging
De Gors 20, Almelo

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren, houdt uw fysiotherapeut een registratie van uw medische en administratieve gegevens bij (Electronisch Patiënten Dossier/ EPD). Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in uw registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Optimale zorg

Uw fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn of haar handelingen is, is het mogelijk dat uw gegevens uit uw patiëntendossier gebruikt worden om vergelijkingen te maken met bijvoorbeeld landelijke gemiddelden. Uw fysiotherapeut zal u altijd om toestemming vragen om hieraan mee te werken. Als u bezwaar heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zal de fysiotherapeut dit aantekenen in uw medisch dossier.
  • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar bewaard/ gearchiveerd. Alleen een beperkte groep mensen kan deze gegevens nog inzien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.