Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
Hoofdvestiging
Zeearend 2, Almelo
Nevenvestiging
De Gors 20, Almelo

Fysio Windmolenbroek heeft de onderstaande betalingsvoorwaarden.

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/ cliënt en uw fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, kunnen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten dienen gedaan te worden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van dit termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Indien betalingen niet binnen de gestelde termijn zijn voldaan, worden voor een volgende (herinnerings-)factuur administratiekosten in rekening gebracht.
  5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.